CV số 2018/SGDĐT-VP VV Khai Giảng năm học 2021 - 2022

 27/08/2021, 09:41

Căn cứ Thông báo 0‘657/TB-VP ngày 25/8/2021 của Văn phòng ƯBND tỉnh Thông báo Kết íuận 'của Chủ 'tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chốngí dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến kiểm tra công tác\phòhg;- chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Giáo dục vẩ Đào tạo đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; các CƠVSỞJ giáo dục trược thuộc; các Trung tâm GDTX tỉnh, GDNN-GDTX chỉ đạo và tổ chức thực hiện những yêu cầu sau:

  1. về Khai giảng năm học 2021-2022

Không tổ chức lễ Khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 05/9/2021 tại các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang ghi hình và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, học sinh và Nhân dân sẽ xem Khai giảng năm học 2021-2022 qua tivi, cụ thể như sau:

Ngày 05/9/2021, học sinh sẽ xem phát biểu Khai giảng của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo qua tivi với các nội dung sau:

+ Đọc thư của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới.

+ Chiếu phóng sự về các địa phương chuẩn bị cho năm học mới.

+ Đọc Chỉ thị của UBND tỉnh về năm học mới.

+ Chiếu phóng sự về kết quả: giáo dục mũi nhọn, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021.

+ về ý nghĩa của Ngày Khai giảng nãm học mới; chỉ đạo về việc dạy - học trong thời gian tới; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở trường học.

+ Chiếu phóng sự về nhiệm vụ năm học mới.

 

 

Danh sách file (1 files)