Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của trường TH Tân Khánh Hòa

 07/10/2020, 11:05

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Danh sách file (1 files)