17/05/21  Tin tức - Sự kiện  202
Nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh năng khiếu cấp trường, tạo điều kiện để học sinh thể hiện năng lực, học tập trong quá trình học tại trường Tiểu học Tân Khánh Hòa.
 29/03/21  Tin của trường  244
     Nhằm nâng cao nhận thức của CB-GV-NV về tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy.       Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy - học và các hoạt động giáo dục. Tạo tiền đề cho phát triển ứng dụng CNTT trong những năm học tiếp theo. 
 28/12/20  Chuyên đề Giáo dục  237
Nhằm đánh giá phong trào thi đua dạy tốt – học tốt của giáo viên trong nhà trường đồng thời tôn vinh các nhà giáo có chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt, tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về đổi mới phương pháp dạy học, qua đó góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ ...