17/05/21  Tin tức - Sự kiện  202
Nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh năng khiếu cấp trường, tạo điều kiện để học sinh thể hiện năng lực, học tập trong quá trình học tại trường Tiểu học Tân Khánh Hòa.