17/05/21  Tin tức - Sự kiện  161
Nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh năng khiếu cấp trường, tạo điều kiện để học sinh thể hiện năng lực, học tập trong quá trình học tại trường Tiểu học Tân Khánh Hòa.
 29/03/21  Tin của trường  198
     Nhằm nâng cao nhận thức của CB-GV-NV về tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy.       Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy - học và các hoạt động giáo dục. Tạo tiền đề cho phát triển ứng dụng CNTT trong những năm học tiếp theo.