ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Thực hiện Công văn số 238-CV/HU, ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 30-KH/ĐU, ngày 22/03/2022 của Đảng ủy xã về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, được sự cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2022 Chi bộ trường tiểu học long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Về dự Đại hội có sự tham dự của - Đồng chí: Trương Tấn Lộc - Phó bí thư Đảng ủy xã TKH, cùng tham dự có 19/19 đảng viên được của chi bộ tham dự.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025, báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020  -2022, báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, và được sự nhất trí cao của các đảng viên dự đại hội.

           Đồng chí Trương Tấn Lộc, phó Bí thư đảng ủy xã đã phát biểu và biểu dương những thành tích mà chi ủy và đảng viên trong chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo đại hội tập trung vào nội dung chủ yếu sau:

      - Tăng cường quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị Quyết, đường lối, chủ trương của Đảng đến từng đảng viên và quần chúng; Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các nội qui của ngành, của nhà trường.

     - Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

     - Đẩy mạnh công tác phê và tự phê bình trong tập thể chi bộ, từng cá nhân đảng viên trên tinh thần xây dựng tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu, giúp đỡ nhau,...

     - Dốc sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đó là thực hiện đổi mới công tác Dạy- học; tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

     Đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, mỗi đảng viên của chi bộ đã ý thức rất rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu chọn ra người đủ đức, đủ tài qua từng lá phiếu. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư theo đúng qui định của điều lệ Đảng và đã xây dựng thành công Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

      Kết quả bầu cử đã bầu đồng chí Trần Thanh Hùng (Bí thư), đồng chí Nguyễn Thị Bé Thùy (Phó Bí thư) và đồng chí Đỗ Thanh Tuyền (Chi ủy viên).

 

      Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chi bộ trường Tiểu học Tân Khánh Hòa phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra, Phấn đấu đạt chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần cùng với đảng bộ xã xây dựng xã Tân Khánh Hòa ngày một phát triển.