Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Thực hiện kế hoạch “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại’’ từ ngày 01/10/2019 đến 07/10/2019,

Trường Tiểu học Tân Khánh Hòa phát động phong trào toàn trường với nhiều nội dung và biện pháp thiết thực : thực hiện treo băng ron hưởng ứng trước cổng trường với nội dung “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi!”;

Phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” ở các lớp,

Cán bộ thư viện thực hiện đưa sách đến điểm lẻ và tổ chức xây dựng “Thư viện xanh” ở điểm Khánh Hòa,…

 Kết quả 100% cán bộ , giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, mỗi cá nhân đều tham gia đọc sách, hầu hết các lớp đều có “Tủ sách lớp học”.

Bài viết liên quan
Tiêu điểm