Lao động Ngày thứ 7 "Trường học thân thiện - học sinh tích cực"

Tổ chức thực hiện Trường học thân thiện - học sinh tích cực

Nhằm thực hiện tốt Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiên – Học sinh tích cực". Ngày thứ 7 vừa qua trường TH Tân Khánh Hòa đã tổ chức lao động dọn dẹp vệ sinh, trồng, cắt, tỉa cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Một số hình ảnh Lao động: