Thư viện tỉnh phục vụ đọc sách các trường trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

   Căn cứ  Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

   Căn cứ Chương trình phối hợp công tác số 122/CTr-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01/2016 trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Chương trình phối hợp số: 83 /CTPHCT -SVHTT-SGDĐT ngày 13/2/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2019 - 2020;

    Thư viện tỉnh Kiên Giang và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức phục vụ đọc sách lưu động tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

    Ngày 7/11 vừa qua thư viện lưu động của tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hoạt động đọc sách tại trường TH Tân Khánh Hòa.

    Các hoạt động gồm:

- Hướng dẫn các em thiếu nhi trong các hoạt động đọc sách tìm hiểu kiến thức, nội dung, ý nghĩa, phát biểu cảm nghỉ nhận thức về quyển sách đã đọc

- Trả lời nhanh ứng dụng nguồn mở Kahoot

- Các trò chơi STEM ứng dụng thực tế bằng các vật dụng tái sử dụng.

- Trò chơi rung chuông vàng

- Đuổi hình bắt chữ

- Phục vụ đọc và luân chuyển sách, báo trên xe ô tô lưu động đa phương tiện.

- Chiếu phim thiếu nhi, gương hiếu học, khoa học vui…

- Hoạt động tô màu tranh vẽ, cờ tướng cờ vua…

    Sau đây là một số hình ảnh hoạt động: