Tổ chức thi IOE cấp trường năm học 2020 - 2021

Nhằm tạo điều kiện cho HS tự rèn luyện và nâng cao kiến thức. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong học tập. Tạo điều kiện cho HS làm quen sử dụng Internet là một phương thức học tập.  Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để HS giao lưu học tập.