Tổng kết năm học năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch 1022/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 11/5/2021 về việc hướng dẫn hoàn thành kế hoạch năm 2020 - 2021.

   Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tất cả các trường sẽ thực hiện tổng kết sớm. Chiều ngày 14/5/2021 trường TH Tân Khánh Hòa đã tiến hành tổng kết năm học đảm bảo các biện pháp chống dịch. 

   Một số hình ảnh của buổi tổng kết tại lớp của các lớp học: