Triển khai phong trào "Xanh - Sạch Khỏe" năm học 2020 - 2021

Chương trình “Phát triển Trường học Xanh – Sạch – Khỏe” 

   Hôm nay, ngày 26/02 Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp cùng Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam - Quỹ Unilever Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ trao tặng chương trình hỗ trợ xây dựng Trường học Xanh – Sạch – Khỏe cho trường TH Tân Khánh Hòa. Chương trình đã hỗ trợ sơn mới lại 2 nhà vệ sinh cho học sinh điểm chính, trao tặng 3 bình lọc nước, hơn 300 phần quà dành cho học sinh tại điểm chính, cùng với chương trình tuyên truyền các thói quen khỏe mạnh và xây dựng 1 môi trường học tập Xanh Sạch Khỏe.

   Phong trào thi đua Xanh Sạch Khỏe là một phong trào nhằm giáo dục và thúc đẩy học sinh giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp. Tương tự phong trào thi đua của trường từ trước đến nay, phong trào thi đua xanh sạch khỏe bao gồm các tiêu chí được đưa ra để đội dũng sĩ xanh sạch Khỏe (hay còn gọi là cờ đỏ) sẽ thay mặt cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo dõi và chấm điểm các khối lớp. Điểm thi đua sẽ được tổng kết vào cuối mỗi tuần. 

   Một số hình ảnh của buổi lễ: