Tổ chức hội thi năng khiếu Toán, Tiếng Việt cấp trường năm học 2020 - 2021

Nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh năng khiếu cấp trường, tạo điều kiện để học sinh thể hiện năng lực, học tập trong quá trình học tại trường Tiểu học Tân Khánh Hòa.

Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện học sinh tự học và sáng tạo. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên để học sinh tham gia thi học sinh giỏi các năm tiếp theo.

       Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, chất lượng giảng dạy của giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

        Ngày 17/4/2021 tại điểm chính trường TH Tân Khánh Hòa đã tổ chức hội thi năng khiếu Toán, Tiếng Việt cấp trường năm học 2020 - 2021.

         Tham gia hội thi có 75 em ở 5 khối lóp về tham dự. Sau đây là một số hình ảnh của hội thi: